Miten kotisivujen hinta määräytyy?

Mikä on kotisivujen hinta yritykselle vuonna 2021? Kuinka paljon uusista sivuista kannattaa maksaa, ja mikä kaikki nettisivujen hintaan ylipäänsä vaikuttaa? 

Näitä kysymyksiä moni aloittava yrittäjä tai vanhoja sivujaan uudistava yritys joutuu miettimään.

Verkkosivujen hinnalle on vaikea sanoa mitään tarkkaa hintahaarukkaa, sillä eri yritykset voivat tarvita täysin eri asioita kotisivuiltaan. Myös tekijöitä on laidasta laitaan edullisempia perussivustoja tekevistä pienistä toimijoista kalliisiin luksussivustoihin erikoistuneisiin mainostoimistoihin.

Nettisivujen hintaan vaikuttaa sivuston laajuus 

Hinnan määräytymisen nyrkkisääntö on käytännössä se, että mitä laajempi sivusto on ja mitä kattavammat teksti- ja kuvasisällöt sinne tarvitaan, sitä enemmän sivustosta joutuu myös maksamaan. 

Jos yrityksen ei ole tarkoitus hankkia kotisivujensa kautta Google-näkyvyyttä tai asiakkaita, vaan sivuston ainoa funktio on tarjota perustiedot yrityksestä kätevästi yhdessä paikassa, pieni OnePage-sivu ja suppeat tekstisisällöt voivat sopia yritykselle oikein hyvin. 

Tällaisten pienten nettisivujen hinta voi olla hyvin edullinenkin. 

Toisessa ääripäässä taas voivat olla esimerkiksi laajat verkkokaupat, joissa on huomattava tuotevalikoima. Tällaisten laajojen projektien toteuttaminen ja sivuston viimeistely vaativat paljon enemmän työtunteja, joten sivuston kokonaishinta voi nousta hyvin korkeaksikin. 

Useimpien yritysten verkkosivutarpeet asettuvat jonnekin näiden ääripäiden väliin. 

Erilaiset toiminnallisuudet voivat nostaa kotisivujen hintaa

Nettisivujen hintaan vaikuttavat myös sivuille tarvittavat toiminnallisuudet. Esimerkiksi ajanvarauskalenterit, hintalaskurit ja muut vastaavat ominaisuudet kasvattavat projektin työtunteja yleensä jonkin verran. Lisäksi ne saattavat vaatia erilaisia maksullisia lisäosia. 

Esimerkiksi WordPressillä tehdyille sivuille on saatavilla valtavasti erilaisia lisäosia. mutta läheskään kaikki niistä eivät ole ilmaisia. Useimpiin tavallisiin verkkosivuilla tarvittaviin toiminnallisuuksiin löytyy todennäköisesti jo valmis lisäosa, jonka sivuston tekijä pystyy melko nopeasti lisäämään sivuille. 

On kuitenkin aivan mahdollista, että yrityksen nettisivuilleen tarvitsema toiminnallisuus on niin uniikki, että ammattikoodarin täytyy käytännössä koodata se yritykselle alusta alkaen. Tällaisen ohjelmointityön kustannukset voivat olla aikamoiset, sillä uuden toiminnallisuuden kehittäminen voi olla hyvin aikaa vievää työtä. 

Työaika määrää kotisivujen hinnan

Kuten tässä artikkelissa on jo muutamaan kertaan mainittu, viime kädessä nettisivujen hinta määräytyy aina sen mukaan, paljonko sivustoprojekti vaatii tekijän työtunteja. 

Riippumatta siitä onko kotisivuprojektille sovittu ennalta tietty kokonaishinta (kuten yleensä tehdään) vai laskuttaako tekijä tuntihintaa kunnes projekti on valmis, tekijä joutuu joka tapauksessa budjetoimaan projektiin käytettävissä olevan ajan sen mukaan, paljonko asiakas on valmis siitä maksamaan. 

Varsinkaan aloittavilla yrityksillä ei välttämättä ole varaa investoida suuria summia kotisivujen hankkimiseen. Sama voi koskea jo pidempään pystyssä ollutta yritystä, jonka taloudellinen tilanne voi rajoittaa sivustouudistukseen käytettävissä olevia varoja. Tällöin paras tapa yrittää laskea kotisivujen hintaa on vähentää projektin vaatimaa työaikaa. 

Käymme seuraavaksi läpi muutamia tapoja, miten tämä onnistuu. 

Miten voit yrittää alentaa nettisivuprojektin hintaa?

Yritä laatia itse kotisivujesi tekstisisällöt. Jos kirjoittaminen ei ole ominta alaasi, unohda tekstin muotoseikat ja koita vain kirjoittaa mahdollisimman kattavat kuvaukset palveluistasi, yrityksestäsi ja vahvuuksistasi ja anna sisällöntuotannon ammattilaisen hioa tekstisi valmiiksi. Tekstin editoiminen vaatii vähemmän sisällöntuottajan työtunteja kuin kokonaan uuden tekstin kirjoittaminen. 

Harkitse voitko karsia joitain toiminnallisuuksia pois sivuiltasi. Sivustosi saattaa palvella hyvin yrityksesi tarpeita myös ilman jotain toivomaasi lisäominaisuutta. Uusia toiminnallisuuksia voi kuitenkin aina lisätä sivuillesi myöhemminkin. 

Yritä miettiä jo ennen projektin aloittamista tarkkaan mitä sivuiltasi haluat. Voit esimerkiksi etsiä netistä erilaisia sivustoja, joiden ulkoasusta tai rakenteesta pidät, ja näyttää ne sivuston tekijälle esimerkkinä haluamastasi tyylistä. Mitä tarkemmin pystyt kertomaan sivujesi tekijälle mitä haluat, sitä tehokkaammin projektiin varattava työaika voidaan hyödyntää.